Unicode/C000-CFFF

维基教科书,自由的教学读本
跳转至: 导航搜索
圖例:
Unicode 1.0 Unicode 5.0
Unicode 1.1 Unicode 5.1
Unicode 2.0 Unicode 5.2
Unicode 2.1 Unicode 6.0
Unicode 3.0 Unicode 6.1
Unicode 3.1 Unicode 6.2
Unicode 3.2 Unicode 6.3
Unicode 4.0 Unicode 7.0
Unicode 4.1 Unicode 8.0
未使用 保留不用
Unicode 編碼表
BMP SMP SIP SSP
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 20000–20FFF 28000–28FFF E0000–E0FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 21000–21FFF 29000–29FFF  
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF  
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF  
4000–4FFF C000–CFFF 16000–16FFF 24000–24FFF    
5000–5FFF D000–DFFF 1B000–1BFFF 25000–25FFF 2F000–2FFFF  
6000–6FFF E000–EFFF 1D000–1DFFF 26000–26FFF    
7000–7FFF F000–FFFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF    
已列出的表格可能不是最新的。如要查询最新的表格,请至"官方表格
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C000 쀀
C010
C020
C030
C040
C050
C060
C070
C080
C090
C0A0
C0B0
C0C0
C0D0
C0E0
C0F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C100
C110
C120
C130
C140
C150
C160
C170
C180
C190
C1A0
C1B0
C1C0
C1D0
C1E0
C1F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C200
C210
C220
C230
C240
C250
C260
C270
C280
C290
C2A0
C2B0
C2C0
C2D0
C2E0
C2F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C300
C310
C320
C330
C340
C350
C360
C370
C380
C390
C3A0
C3B0
C3C0
C3D0
C3E0
C3F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C400
C410
C420
C430
C440
C450
C460
C470
C480
C490
C4A0
C4B0
C4C0
C4D0
C4E0
C4F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C500
C510
C520
C530
C540
C550
C560
C570
C580
C590
C5A0
C5B0
C5C0
C5D0
C5E0
C5F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C600
C610
C620
C630
C640
C650
C660
C670
C680
C690
C6A0
C6B0
C6C0
C6D0
C6E0
C6F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C700
C710
C720
C730
C740
C750
C760
C770
C780
C790
C7A0
C7B0
C7C0
C7D0
C7E0
C7F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C800
C810
C820
C830
C840
C850
C860
C870
C880
C890
C8A0
C8B0
C8C0
C8D0
C8E0
C8F0
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C900
C910
C920
C930 줿
C940
C950
C960
C970 쥿
C980
C990
C9A0
C9B0 즿
C9C0
C9D0
C9E0
C9F0 짿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
CA00
CA10
CA20
CA30 쨿
CA40
CA50
CA60
CA70 쩿
CA80
CA90
CAA0
CAB0 쪿
CAC0
CAD0
CAE0
CAF0 쫿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
CB00
CB10
CB20
CB30 쬿
CB40
CB50
CB60
CB70 쭿
CB80
CB90
CBA0
CBB0 쮿
CBC0
CBD0
CBE0
CBF0 쯿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
CC00
CC10
CC20
CC30 찿
CC40
CC50
CC60
CC70 챿
CC80
CC90
CCA0
CCB0 첿
CCC0
CCD0
CCE0
CCF0 쳿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
CD00
CD10
CD20
CD30 촿
CD40
CD50
CD60
CD70 쵿
CD80
CD90
CDA0
CDB0 춿
CDC0
CDD0
CDE0
CDF0 췿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
CE00
CE10
CE20
CE30 츿
CE40
CE50
CE60
CE70 칿
CE80
CE90
CEA0
CEB0 캿
CEC0
CED0
CEE0
CEF0 컿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
CF00
CF10
CF20
CF30 켿
CF40
CF50
CF60
CF70 콿
CF80
CF90
CFA0
CFB0 쾿
CFC0
CFD0
CFE0
CFF0 쿿