汉语/序言

维基教科书,自由的教学读本
跳到导航 跳到搜索

汉语是世界上使用人口最多的语言,历史悠久。不同于世界上大多数语言,汉字是一种音义文字。从今天起,我们就来学习它吧。
hànyǔ shì shìjiè shàng shǐyòng rénkǒu zuìduō de yǔyán, lìshǐ yōujiǔ. bùtóng yú shìjiè shàng dà duōshù yǔyán, hànzì shì yīzhǒng yīnyì wénzì. cóng jīntiān qǐ, wǒmen jiù lái xuéxí tā ba.