Help:Interwiki

维基教科书,自由的教学读本
跳到导航 跳到搜索

跨维基连结是一种可以从维基百科引用内容到维基教科书的方式。

用法[编辑]

[[w:(维基页面)|显示文字]]