世界语/读物/柴门霍夫谚语

维基教科书,自由的教学读本

柴门霍夫谚语 
Zamenhofa Proverbaro
[编辑]

La plena listo de la Zamenhofa Proverbaro estas ĉe Esperanta Vikicitaĵoj.
柴门霍夫谚语完整列表在维基语录世界语版中。
Akiro kaj perdo rajdas duope 得失相倚。
Akvo kura, akvo pura 流动的水,纯净的水。(问渠那得请如许,为有源头活水来)
Al amiko nova ne fidu sen provo 不要在未经考验的情况下轻信新朋友。(患难见真情)
Al kokino la ovo lecionojn ne donu 对于母鸡来说,下蛋不会教会他什么。
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas 对你的夸赞是对我们的鞭策。
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon 两个固执的人只会指责对方的粗鲁。
Batita komprenas aludon 吃一堑长一智。
Birdo kantas laŭ sia beko 鸟随它的嘴唱歌。
Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara 海的另一边总是令人心驰神往。
Dio donis oficon, Dio donas kapablon 神给予职责后才给予能力。
Elmeti la okulon kaj vidi nulon 露出眼睛看到零
Elverŝi sur iun sian koleron 火上浇油。
En malsata familio mankas harmonio 饥饿的家庭不会和睦。
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon 在罗马却没见到教宗。
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas 吸引人的名声称通常是谎言。
Fari al iu bonan lavon 好好洗某人。
Fiŝo granda naĝas profunde 大鱼游得深。
Infana inklino restas ĝis la fino 儿时的歧路会影响终身。
Instruas mizero manĝi panon sen butero 穷困可以教会人不用黄油吃面包。
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj 话越多争吵越激烈。
Kia la kapo, tia la ĉapo 脑袋多大帽子就多大。
Kio doloras, pri tio ni ploras 我们因痛而哭。
Kiu diras la veron, havas suferon 说真话的人必定坚韧不拔。
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte 吃饭狼吞虎咽的人十分愚蠢。
Kiu ne akiras, kiam li povas, sed jam ne retrovas 当回过头来再想要之前没有要的东西的时候已经晚了。
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas 隔墙偷听的人,墙也看不起他。
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas 经商需要学识。
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas 受上天眷顾的人事事顺利。
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas 商人就像猎人,专门瞄准毫无防备的人。
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta 在大军面前,赫丘利也并不强大。
Kuradi kiel venenita muso 跑得像一只中毒的老鼠
La konscienco lin ne turmentas 良心不会使人困扰
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo 嘴唇不会暴露嘴吃了什么。
La sigelo ankoraŭ ne estas metita 邮票还没贴好
Li estas en acida humoro 他心情不好
Li estas homo sperta kaj lerta 他是一个有能力的人
Li kuraĝon kolekti ne bezonas 他不需要鼓起勇气
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara

他像担心去年的雪一样担心他

Liberulo iras, kien li deziras 自由的人可以去任何地方。
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos 小偷偷窃得再久,最后也会被捉。
Ne ĉio brilanta estas diamanto 会闪烁的不一定都是钻石。
Ne ekpepi! 不鸣叫!
Ne pentru diablon sur la muro 不要在墙上画魔鬼。
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi 不要呼喊魔鬼,因为他会出现。
Nek al temo, nek al celo 不对题也不对目的。
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas 相互认识的人不需要声明。
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro 错误是良师益友。
Okazo faras ŝteliston 疏忽招致盗贼。
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon 受到打击的不是年龄,而是脸。
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo 用鞭子抽以使得肋骨感受到。
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas 易如反掌
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto 还钱的人还的再多也不嫌多。
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro 耐心和热忱可以完成任何工作。
Pli efike ol bato pelas malsato 最有效的鞭策是饥饿。
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi 赚得少花得多很容易。
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo 最快乐的人不受金钱奴役。
Por malsanulo forto, por kokido la morto 对于患者需要的是力量,对于鸡则只有死亡.
Post sufero venas prospero 风雨后有彩虹。
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte

说倒狼,狼就来。

Prokrastita ne estas perdita 好事多磨。
Promesita trezoro estas sen valoro 空谈的财富没有价值。
Ricevi muŝon en la cerbon 脑袋里有苍蝇
Riveretoj fluas al riveroj 河中流水
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon 智者行动,愚者等待
Sako ne sonas -- amiko ne konas 不响的袋子,不认识的朋友
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj 同样的条件,同样的迷信。
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas 心中所想会反映在表情上。
Selante ĉevalon, oni ĝin karesas 给马上鞍时要抚慰它。
Sub sekuro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu 信誓旦旦地承诺是没有退路的。
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro 透过玻璃观察到的恐怖是夸大的。
Tro elektema ricevas nenion 选择太多的人什么也得不到。
Volo kaj deziro leĝojn ne konas 意志和愿望不受法律约束。