Wikijunior:小数目/0

维基教科书,自由的教学读本
跳到导航 跳到搜索

Caligrafia do número 0 (recorte).svg

“〇”(零)
0:00
半夜十二点时,电子表会显示
2000
二十一世纪第一年是二〇〇〇年。
Egg.jpg 鸡蛋好像“”字。


Next number... Next number... Next number...